İlkin bir motivasyondur, devamında bir tavırdır; büyüğün, olmuşun ve bitmişin pozisyonuna karşı küçüğü, yereli, mahallede olanı desteklemek. Tercih ve seçme hakkı tanır, küçüğe yönelme ayrıcalığı sağlar, iyi gelir. Kişiyi, seçme tercihinden dolayı sadeleştirir. Bu, o yerel işletmenin bulunduğu ilde istihdam olanağını artırır. Kaldı kı, büyük şirketler dediğimiz şirketlerin çoğunluk hissesi yurtdışı şirketlerine aittir.

Eh onlar, görece olmuş bitmiştir, yolu yarılamış, koşulları sağlamlaştırmış, rekabetin dozajında daha fazlasına amadedir. Diğeri, henüz kurma ve hikaye oluşturma peşindedir, bir pervazdan boyunca dışarıya bakmaktadır. Bir hikaye yaratma peşindedir. Böylesi bir durumda sesine ve imkanlarına karşılığı ancak "ilk güven" ile, bir diğerinin tercihiyle sağlayabilir. Birlikte bir ilişkidir, duygulara açıktır, tavırların ve uzlaşma prensibinin koşullarına, birlikte yapma pratiğine açıktır.

Bu dikkat ve zarafetle tercihlerinizi lokalden, yereldeki işletmelerden yana kullanabilirsiniz. Birlikte, çoğaldığımızı fark ederiz. Etkileşim, tüm ilişkisel koşullarında karşılıklığa tabiidir.